Tłumaczenia przysięgłe

Tłumacz przysięgły Grudziądz - tłumacz przysięgły języka angielskiego
Tłumaczenia przysięgłe dokonywane są przez tłumaczy zaprzysiężonych, którzy zdali egzamin i posiadają uprawnienia do poświadczania czy też uwierzytelniania dokonanych przekładów. To stąd pojawia się najbardziej właściwe dla ów przekładów, określenie tłumaczenie poświadczone bądź uwierzytelnione. Tłumacz przysięgły poświadcza na danym dokumencie państwowym, że przekład został dokonany bezbłędnie. Bierze on na siebie odpowiedzialności za taką realizację, którą potwierdza swoją pieczęcią, a w przypadku jakichkolwiek błędów, odpowiada przed sądem cywilnym. Tłumaczenia przysięgłe wykonuje się jedynie w formie pisemnej, ale ich waga jest taka sama jak oryginalnych dokumentów. Dokonując tego typu przekładów, gwarantujemy najwyższą jakość i 100% bezbłędność. Realizacji podejmują się fachowcy dysponujący doświadczeniem, umiejętnościami, kwalifikacjami i uprawnieniami, a także szeroką wiedzą. Nie tylko tą dotyczącą charakteru danego pisma i jego specjalistycznej terminologii, ale także wielu obszernych dziedzin.